Právě se nacházíte:

Kontakty

Lidé v METROPOL MANAGEMENT s.r.o.Administrativa
Ing. Jiří Morstadt 602 284 453 morstadt@tydeniky.cz
Richterová Ladislava 602 180 678 richterova@tydeniky.cz
Richter Jakub 777 607 088 richter@tydeniky.cz
Watzkeová Žaneta 608 213 732 watzkeova@tydeniky.cz
     
Obchod
Devera Josef 602 493 271,
775 393 271 

devera@tydeniky.cz
Filipová Soňa 605 158 223 filipova@tydeniky.cz
Hanuš Otto 775 252 230 hanus@tydeniky.cz
Mgr. Jurečková Edita 724 537 270 jureckova@tydeniky.cz
Koncer Lumír 605 296 255 koncer@tydeniky.cz
Kunert Roman 774 212 260 kunert@tydeniky.cz
Kunert Pavel 774 212 068 pkunert@tydeniky.cz
Kocourek Miroslav 723 553 983 kocourek@tydeniky.cz
Pešková Věra 724 031 889 peskova@tydeniky
Podojilová Petra 777 970 237 podojilova@tydeniky.cz
Podojil Jan 608 265 300 podojil@tydeniky.cz
Růžičková Jaroslava 733 586 947 ruzickova@tydeniky.cz
Šimůnek Petr 723 678 610 simunek@tydeniky.cz
Šimon Roman 739 466 101 simon@tydeniky.cz
     
     
     
Redakce
Branda Tomáš 608 964 165 branda@tydeniky.cz
Beneš Edvard 721 316 815 benes@tydeniky.cz
Dlouhý Martin 775 613 200 dlouhy@tydeniky.cz
Jarolím Tomáš 775 631 297 jarolim@tydeniky.cz
Rada Miroslav 602 103 969 rada@tydeniky.cz
Lada Laiblová
777 694 911
laiblova@tydeniky.cz
Petříková Ludmila 417 885 131 petrikova@tydeniky.cz
     
     
Grafika
Vondráček  Jiří 608 255 142 vondracek@tydeniky.cz
     
     

Speciály

Aktuality